Politieke Context
  • Beleid en visie te vinden op website (De Clerck, S., 2012)
  • Sp.a: verstrengt strijd tegen mensenhandel. Breidt definitie van mensenhandel uit naar illegale adoptie, gedwongen huwelijken en orgaanhandel. (Sp.a, 2012)
  • Bevoegde minister: Minister van Justitie - Mevrouw Annemie Turtelboom
images?q=tbn:ANd9GcT8dFnvgKb4fNAL2ewYljZFv9qias8ieVR7WDgqbCSgMGPHIW61
  • Bevoegde minister: Minister van Binnenlandse zaken - Mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. Hier leest u meer over haar persbericht de dato 20 juli 2012.
images?q=tbn:ANd9GcQb8LVXac_DmOm17ffp9aXRTRF4AwHEV5i2F7ZqBdPOmEB6NncTbg
  • Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-bestrijding, toegevoegd aan de Minister van Justitie - Mevrouw Maggie De Block (Open VLD-partijlid).Hier leest u meer over haar.
Maggie%20De%20Block.jpg
  • Europees Commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap - Mevrouw Viviane Reding
hp_20100625.jpg
  • Europees Commissaris voor Binnenlandse Zaken - Mevrouw Cecilia Malmström
pre_confisc.jpg
  • Bevoegde minister: Minister van Werk - Mevrouw Monica De Coninck
monica%20de%20coninck.jpg
  • Bevoegde minister: Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen - Mevrouw Laurette Onkelinx
Laurette%20Onkelinx.jpg

Artikel: China bestudeert Belgische aanpak mensenhandel, 20/03/2012 http://vlaamsparlement.openvld.be/News.aspx?nid=49288547-83d6-472b-8a4c-00dab9ff35e1&id=50b33ce6-ff40-4bef-8c88-b07877f2ec22

Persbericht Europese Commissie aangaande opvoeren strijd mensenhandel

Plenaire vraagstelling van André du Bus, Senator en Brussels Afgevaardigde

CDH verzet zich tegen de opening van Eros Centers

Bronnen